Skrappere dronetilsyn - TME AirView
17211
post-template-default,single,single-post,postid-17211,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Skrappere dronetilsyn

03 jun Skrappere dronetilsyn

Skrappere dronetilsyn er en fordel 

Hos professionelle dronebrugere har man tillid til, at den nye dronelovgivning vil være med til at bibeholde en positiv holdning til professionel brug af droner over dansk luftrum hos den almene dansker.

Folketingsflertallet er på plads og lovforslaget, der skal øge kontrollen og sikkerheden omkring brug af droner i dansk luftrum, vil derfor træde i kraft som egentlig lov i den nære fremtid.

Det betyder blandt andet, at alle droner, lige fra de mindste under 250 g og op til de helt store, skal registreres i et register og kun må flyves af dronepiloter, der har opnået tilladelse til dette via erhvervelse af et såkaldt dronetegn.

Den nye lov er nødvendig.

At der har været en sund offentlig debat og at der efterfølgende nu kommer helt håndfaste regler for droneflyvning for private og professionelle, er kun en fordel for de professionelle brugere af droner. Det mener Mogens Thomsen, indehaver af virksomheden AirView i Hobro.

Hos AirView i Hobro bruger man professionelle kameradroner til at lave reklame og oplysningsvideoer til erhvervslivet og offentlige institutioner. Som både indehaver af – og dronepilot for AirView Hilser Mogens Thomsen hilser de nye lovtiltag velkomne, og anerkender nødvendigheden af de nye regler;

* Der er et stigende behov for uddannelse og regulering af det nære luftrum over Danmark i forhold til flyvning med kameradroner, udtaler Mogens Thomsen.

Lovgivningen er glimrende imagepleje

De nye tiltag, som Mogens Thomsen nægter at kalde stramninger, men hellere kalder forbedringer af de eksisterende regler, vil, ifølge Mogens Thomsen, fremadrettet være med til at forbedre droneflyvnings image blandt befolkningen.

* Alle negative dronehistorier er jo også med til at farve folks opfattelse af vores eksistensberettigelse som professionel dronevirksomhed. Så vi hilser enhver hensynstagende – og sikkerhedsoptimerende regulering på området velkommen, fortæller Mogens Thomsen.

Oplysning er ikke kun myndighedernes opgave

Hos AirView oplever man dog oftest en positiv nysgerrighed fra lokale borgere, når de er ude at udføre en opgave for virksomheder.

– Vi oplever, at folk overvejende er positive og nysgerrige. Vi møder dog også enkelte gange mennesker med en meget negativ holdning til droner. Disse mennesker forsøger vi at forklare, hvad det er, der foregår på en ordentlig og saglig måde. Vi forklarer dem gerne om reglerne fra trafikstyrelsen og henviser til vores hjemmeside for evt. yderligere info om droneflyvning i Danmark, forklarer Mogens Thomsen, der mener, at droneejere selv har et medansvar for, via oplysning og dialog, at undgå at droner flyver ind i en shitstorm.

– Folk er generelt positive overfor droner, men de ønsker, forståeligt nok, ordnede forhold, der tilgodeser deres sikkerhed og ret til privatliv. Derfor oplever jeg også, at folk generelt har den holdning, at det kun bør være professionelle firmaer, der har tilladelse til at flyve over deres by eller handelsområde.

Sådan kommer de nye regler for flyvning med droner til at se ud:

1. Som privatperson skal man tage et dronetegn på nettet

2. Man skal registrere sin drone i et register

3. Dronen skal uanset størrelse være ansvarsforsikret

4. Droner må maksimalt veje 25 kg

5. Droner der vejer mere end 7 kg må kun flyve fra godkendt modelflyveplads

6. Droner skal vige for alle bemandende fly

7. Overflyvning af mennesker er ikke tilladt og andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare

8. Den maksimalt tilladte flyvehøjde vil være 100 m. og du skal som pilot hele tiden kunne se dronen.

9. Afstand til større offentligt vej og bymæssig bebyggelse skal under flyvning være minimum 150 m.

10. Som privatperson må du ikke tage billeder eller filme private haver, gader, veje eller pladser.

11. Afstand til banerne på militære flyvestationer skal være mindst 8 km.

12. Afstanden til banerne på offentlige flyvepladser skal være mindst 5 km.